Video kanalFacebook

Lui Travel

Akvarijum u poslovnom prostoru, koji je vizuelno podelio dva radna mesta, doprineo je prozračnosti i opuštenosti celog enterijera.

Akvarijum je postavljen na postojeće radno postolje, fizički deleći dva kancelarijska stola, sa tri prozračne, odnosno, vidljive strane. Bočni deo akvarijuma je naslonjen na zid, iza čije 3D akva pozadine je smeštena cela neophodna aparatura.

Izrada je od najkvalitetnijeg materijala, sa patentiranom aparaturom i dobro pokrivenim filterima koji obezbeđuju da se voda ne menja, ali i da akvarijumi ne proizvode nikakav zvuk. Poseban efekat celokupnom utisku daju ručno rađene, autentične i originalne Aquabazar 3D pozadine.