Video kanalFacebook

Caffe Opidum

Potpuno nova atmosfera postojećeg enterijera postignuta je kada su u njega ukomponovani biološki akvarijum, plazma akvarijum i fontana akvarijum.

Akvarijumi su uklopljeni u prostor tako da čine jednu celinu i da se savršeno uklope u postojeći enterijer. Centralni akvarijum je bočno postavljen na stepenice, providi se sa tri strane. Plazma akvarijum je montiran na zidu prve prostorije, a fontana akvarijum, kao centralni detalj, naslonjen je na mestu za bend.

Izrada je od najkvalitetnijeg materijala, sa patentiranom aparaturom i dobro pokrivenim filterima koji obezbeđuju da se voda ne menja, ali i da akvarijumi ne proizvode nikakav zvuk. Poseban efekat celokupnom utisku daju ručno rađene, autentične i originalne Aquabazar 3D pozadine.