Video kanalFacebook

Akvarijum u vratima

Izuzetno zanimljivo rešenje oplemenjivanja životnog prostora, postignuto je ugradnjom akvarijuma u štok od vrata.

Akvarijum je izuzetno uzak, dubine svega 23 cm, a smešten je u vrata i uokviren drvetom. Čini sastavni deo zida, a vidljiv je iz dve prostorije. Predstavlja zanimljivo rešenje iskorišćenja prostora u želji za promenom.

Izrada je od najkvalitetnijeg materijala, sa patentiranom aparaturom i dobro pokrivenim filterima koji obezbeđuju da se voda ne menja, ali i da akvarijumi ne proizvode nikakav zvuk. Poseban efekat celokupnom utisku daju ručno rađene, autentične i originalne Aquabazar 3D pozadine.