Video kanalFacebook

Šta treba znati o osvetljenju akvarijuma

Osvetljenje nema samo svrhu dekoracije akvarijuma, ono je jako bitno za regulisanje prirodne ravnoteže u samom akvarijumu. Što se tiče kvaliteta svetla, najbolje je prirodo svetlo odnoso sunčevo osvetljenje, ali postoje dva razloga zbog kojih je nemoguće koristiti ovu vrstu osvetljenja.


Prvi razlog je nemogućnost doziranja količine sunčevog osvetljenja, a drugi je sto ova vrsta osvetljenja nije baš najpogodnija za akvarijum i ribice, te je od suštinske važnosti da se korisi vešačko osvetljenje koje treba da bude postavljeno iznad samog akvarijuma.
Ono što se preporučuje jeste korišćenje fluorescentnih lampi za vodu visine do 0.5 m. Takođe je važno napomenuti da kvalitetno osvetljenje neće imati nikakvu svrhu ukoliko je uključeno samo po nekoliko sati dnevno. S druge strane, bilo bi besmisleno držati svetlo uključeno po 15 sati dnevno. Uzimajući u obzir da su ribe i biljke naviknute na tropske krajeve, preporučuje se da svetlo bude uključeno 11-13 sati, odnosno onoliko koliko traje dan u tim krajevima.